Bestyrelse

Formand

Michael Nexø, 24663858, nexoe@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Torben Hansen, 40618622, torbenabhansen@gmail.com

Jesper Vesti Jensen, 40641219, jeje@solar.dk

Peter Brøndsholm, 30682085, brondsholm@gmail.com

Jan Sparke, 50503425, jan.adelhard@sparke.dk

Suppleant til bestyrelsen

Jens Østergaard, 40647310, jens ostergaard@yahoo.dk

Kasserer

Klaus Døssing, 51526353, kladoe1972@gmail.com

Revisor

Viktor Schmidt, 28119918, den292@gmail.com

Revisorsuppleant

Mogens Leander, 23307652, leander@ikoner.dk

KWK's udvalg

Klubhusudvalg

Frank Poulsen, 23746718, frankmp@stofanet.dk Per Vedby Jørgensen, 22173410, pervedby@mail.com

Klubhus udvidelse projekt

Olav Steenstrøm, 60187136, olav2us@yahoo.com

Festudvalg

Viktor Schmidt, 28119918, den292@gmail.com Mette Andersen Lis B Maasbøl, 22273520

Kapsejladsudvalg

Per Vedby Jørgensen, 22173410, pervedby@mail.com Viktor Schmidt, 28119918, den292@gmail.com

Bådudvalg

Henning Jørgensen, 75535114, h-joergensen@stofanet.dk

Grill-Bill

Peter Brøndsholm, 30682085, brondsholm@gmail.com

Klubtursudvalg

Peter Brønsholm, 30682085, brondsholm@gmail.com Peter Skibsted, 61782244, p_skibsted@hotmail.com Klaus Døssing 51526353, kladoe1972@gmail.com Jan Sparke, 50503425, jan.adelhard@sparke.dk

Sponsor/PR udvalg

Michael Nexø, 24663858, nexoe@mail.dk Peter Brønsholm, 30682085, brondsholm@gmail.com

Ungdomsleder

Jakob Jørgensen, 60225439, jakob3529@live.dkm

Nøglepersoner

Nøgleadministrator

Klaus Døssing, 51526353, kladoe1972@gmail.com

Nøgle personer